Hukum Aqiqah Dengan Kambing Betina

  • Hukum Aqiqah Dengan Kambing Betina

Berkurban dengan kambing betina diperbolehkan karena tidak ada ketentuan jenis kelamin untuk hewan kurban, sehingga boleh berkurban dengan hewan jantan maupun betina. Dalilnya, hadis dari Ummu Kurzin RA, Rasulullah SAW bersabda :
عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لا يضركم ذكرانا كن أو إناثا
Akikah untuk anak laki-laki dua kambing dan untuk anak perempuan satu kambing. Tidak ada masalah hewan akikah itu jantan atau betina” (H.R.Ahmad 27900 dan An-Nasa’i 4218). Berdasarkan hadis ini, ImamAs-Sayrazi dalam Al-Muhadzdzab mengatakan : “Dibolehkannya menggunakan hewan betina dalam akikah berdasarkan hadis ini, menunjukkan bahwa hal ini juga boleh untuk berkurban.” (Al Muhadzab 1/74).
Adapun afdol mana antara jantan dan betina, maka menurut madzhab Maliki, lebih afdol betina daripada jantan. Dan menurut Imam Al-Khathib As-Syarbini dari madzbab Syafii, lebih afdol jantan daripada betina.
Sumber: (https://pcnukendal.id/hukum-kurban-dengan-kambing-betina/)